Slovak Proverbs & Sayings

01.05.2017

Vybrali sme pre vás často používané príslovia, ktoré sa pre ponúkanú múdrosť oplatí vedieť aj v angličtine:)


 • S pravdou najd'alej zájdeš.
 • With truth you can travel the farthest.
 • I veľký dub bol kedysi len žaluďom.
 • Even a giant oak was once an acorn.
 • Desaťkrát meraj a potom strihaj.
 • Mesaure ten times before you cut once.
 • Dobrá práca sa sama chváli.
 • Fine work is its own flattery.
 • Na zajtra je len hnev dobre odkladať.
 • Anger is the only thing to put off until tomorrow.
 • Tvár - duše obraz.
 • The face - the picture of the soul.
 • Premôž svoj hnev, pokým je malý.
 • Kill your anger while it is small.

Linguanna. Komunikuj v angličtine a slovenčine. 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!